Фізичні диктанти


Фізичне тіло і речовина. Будова речовини. Атоми і молекули

1.     Будь-який предмет природи у фізиці називають…
2.     Матеріал, з якого складаються фізичні тіла називають…
3.     Як називаються дрібні частинки, з яких складаються всі речовини?
4.     Як називають найменшу частинку речовини, що має її основні хімічні властивості?
5.     Які речовини називаються простими? 
6.     Які речовини називаються складними?
7.     Скільки різних видів атомів відомо науці?
8.      Чи можна вважати, що об’єм газу в посудині дорівнює сумі об’ємів його молекул? Чому?
9.     Що відбувається з молекулами гумового шнура, коли ми розтягуємо його?                                                     
10. Які частинки входять до складу атома?
11. Як називається негативно заряджена частинка атома?
12. Який заряд має ядро атома?Рух атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла

1.     Невпинний та безладний рух атомів і молекул, з яких складається речовина називають…
2.     Чим відрізняється рух молекул холодної та гарячої води?
3.     Взаємне проникнення атомів і молекул дотичних речовин, зумовлене їх тепловим рухом називають…
4.     Як змінюється швидкість дифузії при підвищенні температури?
5.     В якому агрегатному стані речовини при однаковій температурі дифузія проходить найшвидше?
6.     В якому агрегатному стані речовини при однаковій температурі дифузія проходить найповільніше?
7.     Чому при зниженні температури швидкість дифузії зменшується?

8.     Швидкість молекул газу становить декілька сотень метрів за секунду. Чому ж відчуваємо запах розлитої рідини не миттєво, а через деякий час?


Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла

1.     Запишіть символ, яким позначається маса.
2.     Що взято за одиницю маси у Міжнародній системі одиниць СІ?
3.     Як називається один із способів вимірювання маси?
4.     З допомогою яких приладів можна визначити масу тіла?
5.     Скільки грамів міститься в 1 кг?
6.     Скільки кілограмів міститься в 1 т?
7.     Скільки міліграмів міститься в 1 кг?
8.     Яку частину кг становить 1 г?
9.     Яку частину грама становить 1 мг?
10.Яку властивість тіл характеризує маса?
11 Гирю опустили в посудину з водою. Що сталося з масою гирі?
12.Вода у пластиковій пляшці замерзла. Чи змінилася маса води?


Густина речовини

1.    Фізичну величину, що характеризує масу речовини, взятої в одиниці об’єму, називають…
2.    Запишіть формулу за якою обчислюється густина.
3.    В яких одиницях вимірюється густина?
4.    Запишіть густину 7 г/см3 у кг/м3?
5.    Запишіть густину 7800 кг/м3 у г/см3?
6.    Розміри алюмінієвої і залізної кульок однакові. Маса якої з кульок більша?
7.    У дві каністри налили по 1 кг бензину і води. Яка каністра заповнена більше?
8.    Запишіть формулу для визначення маси тіла за його густиною.
9.    Запишіть формулу для визначення об’єму тіла за його густиною.
10.Густина льоду 900 кг/м3, а густина води 1000 кг/м3 . Що відбувається з об’ємом води при замерзанні?
11.Залізний і алюмінієвий стержень мають однакові перерізи і масу. Який із стержнів має більшу довжину?


Взаємодія атомів і молекул. Агрегатні стани речовини

1.     Назвіть агрегатні стани речовини.
2.     В якому агрегатному стані відстані між молекулами найбільші?
3.     Що відбувається з молекулами речовини при переході від рідкого до газоподібного стану?
4.     Молекули твердих тіл перебувають у безперервному русі. Чому ж тоді тверді тіла не розпадаються на окремі молекули?
5.     Чому тверді тіла зберігають форму і об’єм?
6.     Молекули речовини притягуються одна до одної. Чому ж між ними існують проміжки?
7.     В якому агрегатному стані речовини зберігають об’єм, але не зберігають форму?
8.     В якому агрегатному стані речовини не зберігають ні форми, ні об’єму?
9.     Чим відрізняються аморфні речовини від кристалічних?
10.Чи може залізо бути у газоподібному стані? При яких умовах?
11.Чим пояснюється мала стисливість твердих тіл та рідин?
12. У зимовий морозний день над ополонкою в річці утворився туман. Який це стан води?
Немає коментарів: